Vad händer inom beroendevården och vem har egentligen ansvar för att den? Och vad kan vi lära av historien om människan och beroende? Under förmiddagens föreläsning på NPF-forum gav Joar Guterstam, psykiatriker och beroendeforskare på Karolinska institutet, en tillbakablick på en svensk beroendevård där fokuset legat på nolltolerans och blicken på brukaren och hens egen skuld för sitt missbruk ofta varit sträng.

Joar Guterstam menar att det idag finns en annan syn på beroende och dess orsaker – där exempelvis NPF kan vara en sårbarhetsfaktor – och att beroendevården de senaste åren mer och mer blivit ett ansvar för regionerna och sjukvården. Det finns dock mycket kvar att göra, poängterar Guterstam från scenen, och på önskelistan från forskaren finns bland annat bättre utvärderingar och kvalitetsregister för att se vad som faktiskt ger resultat, tydligare uppdrag för olika myndigheter och gärna ett nationellt forskningscenter vigt åt beroendeforskning. 

Hallå där Joar Guterstam!

Vilka förväntningar har du på årets NPF-forum?

– Jag hoppas på intressanta diskussioner med människor som närmar sig frågor kring NPF från olika håll

Vilka ser du som de största utmaningarna för att ge effektiv vård till personer med både beroendeproblem och ADHD eller andra psykiatriska tillstånd?

– Det finns många utmaningar. Som forskare skulle jag gärna se betydligt fler och bättre studier om hur vi bäst hjälper dessa patientgrupper. Och som kliniskt arbetande läkare tycker jag vi borde tillämpa mer av det vi faktiskt vet, och till exempel få bort onödiga hinder för psykiatrisk utredning och behandling.

Vad hoppas du att deltagarna här på NPF-forum tar med sig när det kommer till NPF och beroende?

– Jag försökte ge en lite historisk bild av hur beroendevården utvecklats i Sverige, vilket jag tror är viktigt för att förstå hur den fungerar idag. Och sen försöka blicka framåt och kanske ingjuta lite hopp: det är trots allt mycket som blivit bättre och nu är iallafall frågor kring psykisk hälsa på agendan inom beroendevården, på ett helt annat sätt än tidigare.