Nu tar Attentions medlemstidning ett efterlängtat kliv in i framtiden. Från den 4 mars kan du ta del av både nya artiklar och gamla favoriter från äldre tidningar här i vår webbtidning. Här uppdaterar vi innehållet kontinuerligt och så kommer det ut två nummer av vår fysiska tidning nu i mars och ett i november.

Tidningen Attention kommer som tidigare att ha fokus på de personliga berättelserna om hur det är att ha NPF eller vara anhörig. I webbtidningen kommer det finnas en mängd artiklar om allt från skola till arbetsliv, men också utrymme för intressepolitik, forskning och föreningsnytt. Nina Norén fortsätter vara redaktör för den fysiska – såväl som den digitala tidningen.

– Den här förändringen ligger i tiden. Det finns ju en stor poäng i att kunna läsa tidningen på skärmen som de flesta av oss alltid har med sig.

Elin West, kommunikations – och insamlingsansvarig Attention

– Dessutom finns det en hållbarhetsaspekt i att använda mindre papper. Eftersom vi samtidigt ökar mängden innehåll hoppas vi att medlemmarna ska bli nöjda, säger Elin.

Den nya webbtidningen kommer att uppdateras löpande så att medlemmarna kan få nyheter oftare. När nytt material läggs till kommer läsarna att få tillgång till ett allt större arkiv av artiklar som på olika sätt speglar livet med NPF och viktiga frågor relaterat till Attentions verksamhet.

Webbtidningen kommer att vara helt öppen de första två månaderna. Från den 1 maj kommer delar av artiklarna att finnas tillgängliga bara för medlemmar. Information om inloggning och lösenord skickas ut genom medlemsregistret till dess.