Tidningen Attention

Bli medlem Logga ut
Annons för tidningen attention
Annons för tidningen attention

”Hela livet sket sig, det kändes precis som när jag var i puberteten”

När Jessica Stigsdotter Axberg, 53, sökte sig till psykiatrin för några år sedan var det för att hon plötsligt “slutade fungera”. Hon trodde att hon fått en hjärntumör, men hade i själva verket hamnat i klimakteriet. Att hon inte direkt förstod vad som skedde är enligt Lotta Borg Skoglund inte så märkligt då området är relativt obeforskat. Adhd fanns i familjen och Jessica kände igen sig i sina barn, men hon upplevde att hennes egna svårigheter hade kommit så plötsligt. När Jessicas äldsta dotter fick en adhd-diagnos långt tidigare startades företaget MrsHyper, där Jessicas föreläser och utbildar om adhd och andra neuropsykiatriska diagnoser. Det var ett sätt att boosta både barnen och andra med information och bättre förståelse för adhd.

Att få till en god sömnhälsa kan vara svårt 

Att ha svårt att somna eller att sova oroligt förekommer enligt studier hos upp till 75 procent av alla med NPF. I den här artikeln träffar vi Anton med NPF som kämpat sedan barnsben med att få till en bra sömnrutin. Vi får också konkreta tips från sömnexperten Li Åslund på hur man kan tänka och planera för att bemästra sömnen.  När Anton var liten var hans sömn orolig, han blev trött i skolan och det var svårt att fokusera. Anton har en asperger-diagnos och via vårdcentralen fick Anton bland annat testa massage i syfte att underlätta insomning, men det hjälpte inte. Genom BUP fick Anton så småningom en armbandsklocka som kunde mäta rörelse och ljus – och då andra strategier för bättre sömn hade uppfyllts och visat sig inte fungera tillräckligt bra, fick Anton börja med melatonin.

”Min hjärna är som ett badkar”

Isaacs skolkurator och arbetsterapeut hjälper till med struktur och snurriga tankar. Men det tog tre år av KBT-terapi, innan hen hittade rätt. – Min hjärna är som ett badkar som fylls med vatten. En gång i veckan behöver jag dra ur proppen och ventilera tankarna, så att nytt innehåll får plats. KBT-terapin gav känslan av ett översvämmat badkar med alla övningar. Isaac Riggare 19 år, fick sin autismdiagnos 2018. Då hade hen redan gått i kognitiv beteendeterapi, (KBT) under flera år på grund av depression och ångest. – Mina föräldrar sökte hjälp hos barn- och ungdomspsykiatrin 2015 på grund av min depression. Ingen av oss tänkte att orsaken till mitt mående hade att göra med autism. Jag kunde inte beskriva att jag var deprimerad, därför fick vi heller ingen hjälp därifrån. Mina föräldrar fann i stället behandling för min depression hos en KBT-psykolog.

Satsa på ett bra bemötande och goda samtal inom vården

Alla kan vi vittna om hur avgörande ett bra bemötande i vården och samtal som skapar mening kan vara. Att bli sedd, hörd och respekterad borde vara en självklarhet men så enkelt är det inte. Vi känner oss ofta missförstådda och tycker inte att vi får den hjälp vi behöver. Hur kan det bli bättre? Hur gör man? Attention pratade med Annika Brar och Johan Bysell – båda profiler inom Attention som har många års erfarenhet av att träffa personer med NPF. Annika Brar är specialistläkare i psykiatri, tidigare chef inom habiliteringen i Stockholm och numera habiliteringsläkare i regionen. Annika har tidigare varit med och tagit fram vårdprogram och riktlinjer för NPF och nu arbetar hon mycket med utbildning och handledning av vårdpersonal, bland annat i hur bemötandet av patienter kan bli bättre. Johan Bysell, han har examen i psykologi med vidareutbildning inom relationell psykoterapi. Han har bland annat startat och lett samtalsgrupper inom Attention Stockholm sedan 2010 och är en mycket uppskattad föreläsare. Nyligen gav han ut boken ”Perspektiv som gör skillnad – meningsskapande samtal i praktiken” tillsammans med psykologen Mikael Hjerth. En handbok i konsten att samtala.

Krönika

Det tog 20 år att inse att det var Tourette han hade.

Läs artikeln här.

Krönika

Hyllning till alla adhd-mammor

Läs artikeln här