Bristande tillgången på viktiga läkemedel är ett växande problem inom sjukvården både i vårt land och utomlands. Att plötsligt stå utan den medicin man behöver och mår bra av väcker frustration och utgör en allvarlig hälsorisk.

För Attentions medlemsgrupper har det nyligen uppstått brist på medicinen Intuniv, ett läkemedel som används för att behandla adhd hos barn och unga, där andra läkemedel inte gett tillräckligt bra resultat.

Förtvivlade och oroliga föräldrar har kontaktat oss och berättat om effekterna av läkemedelsbristen. För dem där medicinen äntligen hjälpt barnet att fungera bättre i vardagen och klara sin skolgång känns det förstås som ett dråpslag att samhället inte har bättre och tryggare lagringssystem.

Mediciner är ingen vara som kan bytas mot ett annat preparat lite hur som helst. Det finns flera olika sorters läkemedel för behandling av adhd. Ett läkemedel fungerar olika för olika personer. Därför är det viktigt att de enskilde patienten får hjälp av sjukvården att få rätt preparat för just den person man är. Medicinen ska alltid introduceras stegvis och, om det blir aktuellt att sluta, trappas ner successivt. Att sluta tvärt eller plötsligt tvingas byta till en annan medicin är tvärtemot de gällande rekommendationer. Det kan få allvarliga konsekvenser i form av ökad hjärtfrekvens och högt blodtryck.

Den här frågan har tidigare drabbat andra patientgrupper, vilket lett till att man förra sommaren införde nya lagstiftning, innebärande att företagen måste anmäla befarad brist i god tid till Läkemedelsverket, så de kan informera på sin hemsida. På denna lista finns nu också adhd-medicinen Elvanse. Läkemedelsföretagen ska också hålla kontakt med förskrivande läkare för att inte patienten ska stå där från en dag till en annan. Det hjälper förstås inte den enskilde patienten som plötsligt står utan medicin.

Restnoteringarna beror enligt läkemedelsföretagens antingen på brist på substanser eller komponenter, transportproblem eller ökad efterfrågan som gör att man inte hinner producera i takt med efterfrågan. Takedas, som tillverkar de adhd-läkemedel som nu är restnoterade, förklarar bristen med det senare.

Frågan om hur samhällets ska förebygga att rest- och bristsituationer utreds för närvarande. Vi utgår från att regeringen lägger fram förslag som tryggar tillgången på läkemedel för våra grupper och alla patienter.

Anki Sandberg, ordförande Attention