På NPF-forum 19–20 april kommer Attention-profilerna Johan Bysell och Nicole Wolpher tilldelas Attentions ljuspris. De har i över 15 år varit två eldsjälar inom Attention som via olika Arvsfonds-projekt bidragit till ny fördjupad kunskap inom olika NPF-relaterade områden. De har också i sitt starka engagemang i Attention Stockholm möjliggjort samtal och möten mellan människor som gjort stor skillnad för tusentals medlemmar. 

Nicole och Johan började engagera sig inom Attention redan 2008 och året efter tog de intiativ och startade upp samtalsgrupper inom Attention Stockholm. Något som mottogs väl och Attention Stockholm har sedan dess erbjudit öppna och slutna samtalsgrupper, en rad olika verksamheter och har idag ett 10-tal ledare engagerade. 

Flertalet viktiga projekt 

Nicole och Johan har under åren visat sig vara skickliga projektledare och har varit med och drivit flera viktiga Arvsfonds-projekt. 2012 arbetade de inom ”Fri-projektet” som hade fokus på att ge interner med adhd en bättre frigivning. De var bland annat med och tog fram utbildningsmaterialet friguiden.se och filmen Utbrott. Några år senare startade de projektet ”Stöd i vardagen” som syftade till ökad självkännedom och mer meningsfulla relationer för personer med NPF. En central del i projektet var framtagandet av www.känslogrejen.se. Det är en webbsida som består av 24 animerade filmer om exekutiva funktioner, bemötande och att bättre förstå, hantera och kommunicera känslor. Sidan används brett av såväl privatpersoner som yrkesverksamma inom såväl skolan och vården. 

Johan och Nicole leder just nu projektet ”Stillhet för rastlösa” tillsammans med Elina Johansson. Projektet har fokus på medveten närvaro och självmedkänsla. 

Utbildat och skrivit böcker 

Både Nicole och Johan har gjort stor skillnad genom att sprida sin kunskap och fungerat som en brygga mellan brukarrörelsen, civilsamhället och vården. Via Attention utbildning har de föreläst, utbildat och handlett tusentals yrkesverksamma om bemötande och vad som är viktigt för att nå fram till personer med NPF. De har också författat flera uppskattade böcker. Böckerna innehåller såväl psykoedukation, praktiska metoder och förhållningssätt samt också personliga erfarenheter och skildringar av att ha vuxit upp med dyslexi, adhd och självskadebeteende. 

– Attention vill med ljuspriset visa sin uppskattning för allt Johan och Nicole åstadkommit för våra målgrupper. Vi hoppas deras engagemang för Attentions frågor fortsätter i många, många år och att deras idéer på nya projekt, böcker och föreläsningar inte tar slut, säger Anki Sandberg, ordförande i Attention.

Ljuspriset delas ut på årets NPF-forum 18-19/4 Anmäl dig till konferensen!

Text: Nina Norén Foto: Angelica Ogland