Idag har regeringen gett Läkemedelsverket ett uppdrag att öka kunskapen om adhd och läkemedel. De ska bland annat se över om fler läkare än bara specialister ska få förskriva adhd-läkemedel.

– Det här är frågor vi inom Attention har arbetat länge med och vi är glada att regeringen lyssnat på oss. Det behövs absolut mer kunskap om adhd och läkemedel. Väntetiderna är oacceptabelt långa, och dagens regionala skillnader av läkemedelsförskrivning är alldeles för stora, vilket innebär att vilken hjälp man får beror på var man bor, säger Anki Sandberg, ordförande på Riksförbundet Attention.

Den nuvarande behandlingsrekommendationen är från 2016 och sedan dess har det kommit nya läkemedel och ny forskning. Socialminister Jacob Forssmed beskriver att det är dags att göra en ny översyn så att fler får rätt hjälp i tid. Målet är att främja en jämlik, säker och ändamålsenlig vård.

– Att det här arbetet ska ske i samverkan med andra myndigheter och brukarrörelsen känns också betryggande för resultatet. Vi på Attention kommer att följa arbetet noga, säger Anki Sandberg.

Läs pressmeddelandet här.