Madeleine Olsson avslutade värnplikten 2005 som bevakningssoldat med beriden högvakt med mycket goda vitsord från Försvarsmakten. Idag arbetar hon som specialistsjuksköterska med ledande befattning och fick nyligen diagnosen medelsvår adhd. Troligen hade hon automatiskt diskvalificerats inför mönstringen om hon ansökt idag.

Madeleine Olsson var bevakningssoldat med beriden högvakt under sin värnplikt. Hon har genomfört omkring femtio högvaktsdygn under åren 2004–2005 med uppgift att vara militär skyddsvakt vid de kungliga slotten i Stockholm och på Drottningholm. Som 37-åring fick hon sin diagnos – medelsvår adhd. Det innebär att hon troligen nekats möjlighet att genomföra värnplikt eftersom det endast är individer med lindrig adhd som inte längre automatiskt diskvalificeras inför mönstringen.

– Nuvarande riktlinjer för värnpliktiga innebär att personer som jag sållas bort – trots att omdömet från värnplikten intygar att jag är plikttrogen, lojal, ansvarsfull och lätt att samarbeta med. Jag var en utomordentlig soldat och genomförde tio månaders värnplikt med bravur, trots att jag nu fått min adhd-diagnos bekräftad. Jag fick ofta höra att jag hade lätt att ta order, att jag alltid utförde det som krävdes och jag fick högsta betyg i uppförande.

Ledare och specialist

Idag arbetar hon som biträdande enhetschef och specialistsjuksköterska inom onkologi:

– Mitt yrke kräver god empatisk förmåga där jag behöver förstå cancerpatienternas situation och perspektiv. Jag har en ledningsroll som ställer höga krav på förmåga att hantera alla sorters situationer som även inkluderar mina medarbetare, hitta lösningar, fokusera, planera och strukturera arbetet. Jag har alltid haft en stark förmåga att fokusera på situationen jag befinner mig i just nu. Arton år har passerat sedan hon genomförde värnplikten, och hon känner frustration över Försvarsmaktens riktlinjer där hennes medelsvåra adhd-diagnos hade placerat henne i gruppen som automatiskt diskvalificeras från möjligheten att prövas för sin lämplighet att göra militärtjänst.

– Kriterierna för vilka som ska sållas ut är helt åt skogen. Försvarsmakten bör ge alla människor individuell prövning och rätt förutsättningar att visa vad de går för – inte döma personer på förhand.med bravur.

Madeleine Olsson

– Jag har utsatts för höga krav på fokus och förmåga att behålla lugnet under stress och jag har gjort det, berättar Madeleine.

Drivande soldater diskvalificeras

Många personer med NPF passar väldigt bra inom Försvarsmakten, konstaterar hon och återkommer till intygen där hennes goda omdöme och psykiska stabilitet bekräftas:

– Detta är egenskaper som jag bedömdes besitta långt innan jag fick min diagnos. Jag sökte till Försvarsmakten för att jag har ett driv och en stark vilja. Med nuvarande riktlinjer förlorar Försvarsmakten personer som ofta har särskilt god förmåga att fokusera på en uppgift – att vara en riktigt bra soldat. Det är dumt att diskvalificera dessa personer som driver processer framåt, soldater som särskilt behövs under krigstid.

Struktur är avgörande för många med NPF, fortsätter Madeleine:

– För att få allt att fungera är miljön extremt tydlig. Inom värnplikten får du ständigt tidsangivelser inför en uppgift och under en övning. I logementet råder skåpsordning, sängen ska bäddas enligt riktlinjer. Varje morgon är det uppställning och kontroll av uniform, hjälm, ridstövlar och vapen. Självklart är denna strukturerade miljö något som hjälper NPF-personer och som dessutom kan framhäva individernas styrkor.

”Alla döms på förhand”

Försvarsmakten betonar vikten av att vara stresstålig och icke-impulsstyrd och förmedlar via hemsidan: ”Om det är så att du har lindrig adhd och bedöms inte behöva medicinering, kommer du inte längre per automatik diskvalificeras inför mönstringen. Alla övriga former är dock diskvalificerande då pliktlagen kräver att de som är bäst lämpade väljs ut för att klara krigets krav.”

– Jag är mycket stresstålig med god förmåga att fokusera, prioritera och hantera mina impulser. I min pluton var det många som hade stora svårigheter att hantera stress under övningar och andra situationer.

Madeleine Olsson

– Vid flera tillfällen var det jag som bar mina kamraters utrustning utöver min egen när de inte klarade den fysiska belastningen.

Försvarsmakten gör dock undantag för personer som redan har en militär befattning. De omplaceras inte om de får en NPF-diagnos:

– De drar nytta av kompetensen som deras nuvarande anställda med diagnos har. Där görs undantag, men när Försvarsmakten rekryterar nya medarbetare får dessa individer inte samma ärliga chans att visa vad de går för. Alla med NPF-diagnos döms på förhand där många automatiskt diskvalificeras inför mönstringen. Det känns inte bra.